CÔNG TY TNHH-TM NHẤT LỘ PHÁT

dầu máy dệt kim tròn

CÔNG TY TNHH-TM NHẤT LỘ PHÁT

Công nhân nam,nữ đứng máy dệt kim tròn,thay sợi cho máy,kiểm hàng......Đào tạo tay nghề cho người mới biết nghề dệt.Lương thỏa thuận theo tay nghề,trình dộ

Các bài đăng khác

wechat
wechat